Utbildning och skolor i olika former

Den här webbplatsen kommer att handla just om utbildning och skolor i olika former. Skolformen har varit något som många tagit för givet, bara räknat med att den finns där. I takt med att de olika alternativen blivit fler uppfattar vi det som att intresset för grundskolan som fenomen har ökat.

Vad är en grundskola? Hur är den? Och hur skulle den kunna vara? Med de olika alternativen på marknaden har medvetenheten ökat, och också reflektioner kring fenomenet. Det är även sådana frågar som den här sajten ämnar behandla.

Grundskolorna i Sverige idag kan antingen vara kommunala eller fristående, så kallade friskolor. Det finns nationella regler och riktlinjer, men mycket styrs på lokal nivå. Alla skolor inspekteras av skolinspektionen, och innan en friskola ska öppna måste den ha blivit godkänd av dem.

Grundskolan börjar för det mesta på hösten det året barnet är 7 år, men det är också möjligt att börja vid 6 års ålder. Vid särskilda skäl kan barn börja när de är 8 år. Grundskolan är nio läsår, där varje läsår består av en hösttermin och en vårtermin. Man följer inte kalenderåren, utan skolåren börjar efter sommaren.

Barnen får betyg från årskurs 6, förutom i språk där man inte sätter betyg förrän i årskurs 7.

För den som har en utvecklingsstörning finns en anpassad skolform som kallas för grundsärskola. Där arbetar man med andra metoder, en annan läroplan och andra kursplaner.

Det var lite kort om grundskolan i Sverige idag. Men är den vad vi önskar? Hur ser det ut på andra håll, och hur har det sett ut tidigare? Vad finns det för idéer om hur skolan kan utvecklas, och vilka problem står grundskolan inför? Artiklar som handlar om dessa och närliggande ämnen är vad vi tänker oss att samla på den här sidan. En del blir sånt som vi skriver själv, och vi tänker mig att det också blir en del länkar till sånt andra skrivit.

Välkommen hit! Vi hoppas att du ska hitta något du tycker är intressant!