Grundskolor i våra nordiska grannländer

I Danmark kallas den allmänna grundskolan för folkeskolen. Man startar i förskoleklass när barnen är runt 6 år gamla och går i nio år. Det är möjligt att komplettera med ett tionde år.

Den danska undervisningsplikten tillåter föräldrar att undervisa barn själva i hemundervisning, men den kommunala skolan är det vanligaste alternativet. Det finns friskolor, men till skillnad från i Sverige har de flesta startats av en grupp föräldrar. Man måste inte ha någon lärarutbildning för att få lov att undervisa i danska friskolor. Det finns också privatskolor där undervisningen är avgiftsbelagd.

I Finland har man haft grundskola sen 1970-talet, före det fanns folkskolan, medborgarskolan och mellanskolan. Grundskolan är också där nioårig med ett möjligt kompletterande tio år. Man börjar skolan vid sju års ålder, men det går att börja ett år tidigare eller senare vid behov. Det finns ingen skolplikt, men det finns en läroplikt. Det innebär att barn måste klara av grundskolans lärokurser, men de måste inte gå i grundskolan, utan undervisningen kan organiseras på olika sätt. Hemundervisning är tillåten, och det finns en del statliga och privata skolor med särskilda inriktningar.

Grundskolan i Norge är tio år och för barn mellan 6 och 16 år. Kommunerna har ansvar för de flesta skolorna, men friskolor och privata alternativ finns, och de får sitt stöd av staten. Den nioåriga grundskolan fanns i Norge från 1969, och 1997 blev skolan tioårig.

Också i Island är grundskolan tio år, och barnen börjar året de fyller 6 år. Eftersom Island är glest befolkat bor en del barn på internat för att de ska kunna gå i skolan. Grundskolan på Island infördes 1974.